ข่าว

โครงการช้อปดีมีคืน สินค้าไม่ร่วมรายการ ลดหย่อนภาษี มีอะไรบ้าง?

โครงการกระตุ้นกำลังซื้อ และการบริโภคภายในประเทศ ช้อปดีมีคืน 2565 ลดหย่อนภาษี 30,000 บาท เริ่ม 1 ม.ค.-15 ก.พ. 65 เน้นในกลุ่มผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กลุ่มผู้ประกอบการประเภทผู้ค้าสินค้า-บริการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

สินค้าที่ไม่สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษี ในโครงการช้อปดีมีคืน มีอะไรบ้าง?

 1. สุรา, เบียร์ และไวน์
 2. ยาสูบ
 3. ค่าน้ำมัน ก๊าซเชื้อเพลิง
 4. ค่ารถยนต์, มอเตอร์ไซค์ และค่าเรือ
 5. ค่านิตยสารที่ซื้อผ่านออนไลน์
 6. ค่ามัคคุเทศก์
 7. ค่าที่พักโรงแรม (เนื่องจากอยู่ในโครงการเราเที่ยวด้วยกันอยู่แล้ว)
 8. ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า
 9. ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย
 10. ค่าบริการสัญญาณโทรศัพท์
 11. ค่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต