Press "Enter" to skip to content

Category: วาไรตี้

โละเงียบๆ ‘Google’ ลบส่วน ‘Tablet’ ออกจากเว็บไซต์แล้ว

หรือนี่อาจเรียกได้ว่าเป็นยุคสิ้นสุดของ Tablet หรืออุปกรณ์พกพาที่มีลักษณะคล้ายกับสมาร์ทโฟน เพียงแต่มีหน้าจอที่ใหญ่กว่ามาก หากเป็นแท็บเล็ตฝั่ง iOS จะถูกตัดฟังก์ชั่นการใช้งานเรื่องของการโทรออกไป ส่วนฝั่งของ Android นั้น จะทำได้เหมือนกับสมาร์ทโฟนทุกประการ ทุกวันนี้ต้องยอมรับว่าโทรศัพท์มือถือที่ออกวางจำหน่ายนั้นมีหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นกว่าแต่ก่อนมาก จนส่งผลกระทบต่อยอดขายแท็บเลตโดยตรง ซึ่งมีจุดขายอยู่ที่หน้าจอขนาดใหญ่ ข้อเสียก็อยู่ตรงที่ผู้ใช้ไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องบ่อยๆ เหมือนกับสมาร์ทโฟน เพราะฉะนั้นก็อาจเป็นเหตุที่ทำให้ Google ตัดสินใจลบเนื้อหาในส่วนที่เป็นแท็บเล็ตออกจากเว็บไซต์ของแอนดรอยด์อย่างเงียบๆ ย้อนกลับไปเมื่อปี 2011 ผู้ผลิตหลายรายที่ตัดสินใจใช้ Android เป็นระบบปฏิบัติการหลักบนอุปกรณ์พกพาของตน ต่างแข่งขันพัฒนาแท็ปเลตออกมาวางจำหน่ายอย่างหลากหลาย…

Continue reading โละเงียบๆ ‘Google’ ลบส่วน ‘Tablet’ ออกจากเว็บไซต์แล้ว

Comments closed

วันเด็ก วันเด็กแห่งชาติ ประวัติวันเด็ก

วันเด็กแห่งชาติ ในประเทศไทย ตรงกับวันที่เสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี อีกทีมีการมอบคำขวัญเด็กโดยนายกรัฐมนตรีไทย โดยวันเด็กแห่งชาตินับเป็นวันหยุดราชการ แต่มิได้มีกำหนดให้หยุดชดเชยในวันทำการวันถัดไป วันเด็กแห่งชาติถูกจัดขึ้นหมายถึงครั้งแรกเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2498 ซึ่งในช่วงนั้นกำหนดให้วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมเป็นวันเด็กแห่งชาติ จนกระทั่งมาถึงในปี พ.ศ. 2506 ได้มีมติเปลี่ยนแปลงวันเด็กแห่งชาติใหม่เป็นวันเสาร์ที่สองเครื่องใช้เดือนมกราคม และเริ่มจัดงานวันเด็กหลังจากที่การเปลี่ยนแปลงมีผลในปี พ.ศ. 2508 เป็นต้นมาประวัติวันเด็กงานวันเด็กแห่งชาติ ถูกจัดขึ้นครอบครองครั้งแรกพอวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม พ.ศ. 2498 ตามคำเชิญชวนของนาย วี.เอ็ม.…

Continue reading วันเด็ก วันเด็กแห่งชาติ ประวัติวันเด็ก

Comments closed