Press "Enter" to skip to content

Tag: sanookhoro ดูดวงสมพงษ์

ดวงสมพงษ์ ของชาว ราศีมังกร กับ ราศีกุมภ์ โดยอาจารย์ลี่

การคบหากันของชาวมังกรกับชาวกุมภ์คือการดึงเอาข้อดีของทั้งสองฝ่ายออกมา ชาวมังกรยังมีชีวิตอยู่คนรอบคอบและใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผล ในขณะที่ชาวกุมภ์ไขว่คว้าหาอุดมการณ์ในแทบจะทุกเรื่อง หากมองอย่างผิวเผิน ดูดวงสมพงษ์ ชาวมังกรกับชาวกุมภ์ดูจะตรงข้ามกันอย่างสิ้นเชิง แต่ถ้าได้เริ่มต้นคบหาดูใจกันแล้วก็จะพบว่ามีสายสัมพันธ์ที่ไม่อาจขาดสะบั้นได้ง่ายๆร้อยรัดคุณทั้งคู่อยู่ทั้งชาวมังกรและชาวกุมภ์จะดื้อดึงในเรื่องที่ทั้งคู่ไม่เต็มฝั่งใจจะประนีประนอม ชาวมังกรทำงานอย่างเป็นระบบและใส่ใจกับผลที่จะตามมา ในขณะที่ชาวกุมภ์มีหัวสมัยใหม่พร้อมด้วยแสนจะเอือมพร้อมกับการทำอะไรซ้ำๆเป็นกิจวัตร ชาวมังกรมักรู้สึกพิศวงงงงวยกับชาวกุมภ์ เพราะไม่สามารถจะหาเหตุผลของความลึกลับและไม่อยู่กับร่องกับรอยของชาวกุมภ์ได้ ชาวกุมภ์เองก็เปล่าปลื้มกับการใช้อำนาจและการชี้นำของชาวมังกรเท่าไรนัก แต่ก็รู้สึกอุ่นใจที่มีชาวมังกรคอยสนับสนุน ช่วยเหลือและดูแลในทุกๆเรื่อง ราศีมังกรหาได้รับอิทธิพลจากดาวเสาร์ ส่วนราศีกุมภ์หาได้รับอิทธิพลดำเนินดาวเสาร์และดาวยูเรนัส ดาวเสาร์คือความเยือกเย็น คือความมุ่งมั่นไปสู่เป้าหมายและการใช้ความคิดอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ดาวเสาร์ให้สถานภาพทางสังคมที่ดูดีแก่ชาวมังกร และให้การปฏิรูปทางความคิดแก่ชาวกุมภ์ ส่วนดาวยูเรนัสคือทุกสิ่งที่แตกต่างไปจากธรรมดา ชาวมังกรจะแสดงให้ชาวกุมภ์เห็นการใช้ชีวิตสถานที่สะดวกสบายและเป็นระบบระเบียบ ส่วนชาวกุมภ์ก็จะชี้ชวนให้ชาวมังกรเห็นคุณค่าของความฝันและยืนหยัดในความเชื่อของตัวเอง ราศีมังกรเป็นธาตุดิน ส่วนราศีกุมภ์เป็นธาตุลม…

Continue reading ดวงสมพงษ์ ของชาว ราศีมังกร กับ ราศีกุมภ์ โดยอาจารย์ลี่

Comments closed